Αρχική / όροι-χρήσης

Όροι Χρήσης

  1. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση, η διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου της ηλεκτρονικής αυτής σελίδας και όλων των σελίδων που συνδέονται με δεσμούς (links) με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του ichoice.gr σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2121/1993, ως ισχύει, καθώς και τις σχετικές οδηγίες και τις αποφάσεις της Ε.Ε. και τους εφαρμοζόμενους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου.
  2. Η ιστοσελίδα προσφέρει καταχωρήσεις προιόντων και επιχειρήσεων και εν συνεχεία λειτουργεί ως μηχανή αναζήτησης για το χρήστη.
  3. Η ιστοσελίδα δεν φέρει σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε ευθύνη για απώλεια, ζημία ή βλάβη που θα προκληθεί στον χρήστη από τις πληροφορίες που περιέχονται στο site ή τις εταιρείες που διαφημίζονται σε αυτό, ασχέτως πως θα προκληθεί.
  4. Οι καταχωρήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα αποτελούν πληροφοριακά στοιχεία για το χρήστη τα οποία υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Ως εκ τούτου, δεν αποτελούν καμία δέσμευση για τους χρήστες που τις παρέχουν.
  5. Ο χρήστης αποδέχεται ότι όταν χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα δεν παραβαίνει το δίκαιο της χώρας στην οποία κατοικεί. Σε καμία περίπτωση το site δε φέρει ευθύνη για ενδεχόμενες ποινικές, αστικές ή διοικητικές ευθύνες δύναται να αναζητηθούν από τον χρήστη ως αποτέλεσμα προσβασής του στο site ή χρήσης των πληροφοριών που αυτό περιέχει.
  6. Καταχωρήσεις οι οποίες αποτελούν ανταγωνιστικό υλικό, προσβάλλουν τη δημοσία αιδώ δεν θα γίνονται αποδεκτές.
  7. Οι ανενεργοί λογαριασμοί χρηστών για διάστημα μεγαλύτερο και ίσο των 30 ημερών θα διαγράφονται και θα ακολουθεί ενημέρωση του χρήστη με τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  8. Καταχωρήσεις το περιεχόμενο των οποίων αποκλίνει από το λόγο χρήσης της εν λόγω καταχώρησης δεν θα γίνονται αποδεκτές.